Skip to Content

Nieuwe internationale start-up incubator in Brussels accelereert getalenteerde ondernemers uit EU, Kenia, Pakistan en Iran!

Sinds 2 februari j.l. is B-Sprouts, de internationale start-up incubator en accelerator, gestart met het eerste start-up programma vanuit hun kantoor in Brussel-Molenbeek. Hiermee neemt B-Sprouts de leiding in het aantrekken en verbinden van internationale, getalenteerde ondernemers in Brussel.

Aangezien innovatie en ondernemerschap overal vandaan komt, heeft B-Sprouts een internationale focus. De start-ups die aan het eerste B-Sprouts programma deelnemen komen niet alleen uit Europa, uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook een uit Kenia en twee start-ups met vrouwelijke ondernemers uit Iran en Pakistan. Allen leggen zich toe op Internet of Things, Big Data en/of Sharing Economy. Uiteindelijk delen ze allemaal de droom om een succesvol bedrijf te worden. B-Sprouts begeleidt en steunt hen in het realiseren van deze droom.

Internet of Things (IoT) is de rode draad voor alle start-ups binnen het B-Sprouts programma. Gartner, het IT onderzoeksbedrijf, voorspelt dat het aantal producten verbonden met het internet zal toenemen van 6.4 miljard vandaag, naar 21 miljard in 20201. Welke technologie componenten moeten samen komen om deze verbetering en uiteindelijk een revolutie te realiseren? Deze componenten zijn sensor technology, communication technology, cloud services, big data analytics, data algorithms en artificial intelligence (AI). AI zal waarschijnlijk de grootste veranderingen teweeg brengen. En veranderingen realiseren is wat de start-ups ook voor ogen hebben; van het aanbieden van security voor IoT, naar het adresseren van privacy issues alsook milieugerichte en sociale oplossingen.

Diversiteit is een andere belangrijke waarde voor B-Sprouts. Onderzoek toont aan dat ‘diversity matters’ voor het succes van een onderneming. Waar ondernemingen met een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen het succes overtreffen van een door mannen gedomineerde onderneming met 15%, zal etnische diversiteit in bedrijven ongeveer 35% betere opbrengsten hebben dan het gemiddelde van hun collegae uit de industrie2. In B-Sprouts’ eerste programma zijn er 6 verschillende nationaliteiten en hebben 50% van de start-ups vrouwelijke CEO’S.

Ook België realiseert dat de digitale technologie in een sneltempo onze samenleving verandert. Middels het actieplan ‘Digital Belgium’, stelt de Federale Overheid heldere prioriteiten in het realiseren van een sterke positie van België op de digitale kaart, resulterend in 1.000 nieuwe start-ups en 50.000 extra banen in 20203. B-Sprouts is de leidende start-up incubator en accelerator in het aantrekken van internationaal talent naar Brussel en ondersteunt hiermee de groei van toekomstige ondernemingen alsook banen. Het team van B-Sprouts maakt samen met een internationale groep van mentoren, universiteiten en corporate sponsors het verschil middels het delen van kennis en het samenwerken met de start-ups. B-Sprouts streeft ernaar dat in 3 maanden tijd de start-ups hun onderneming succesvol hebben opgericht en hun groei hebben versneld om klanten en investeerders aan te trekken.

“Momenteel worden veel van de IoT start-ups opgericht door millennials”, volgens Hugo Hanselmann, CEO van B-Sprouts, “Start-ups hebben de middelen, de passie en de wil om met hun ideeën bij te dragen aan de strategieën van hun partners, problemen van klanten op te lossen en om deel te zijn van een groter eco-systeem. Bovenal willen ze de IoT revolutie realiseren en bijdragen aan een betere toekomst!”

 

1 Gartner, November 2015

2 ‘Why diversity matters’, McKinsey & Company, January 2015

3 www.digitalbelgium.be

==========================================

Over B-Sprouts:

B-Sprouts is een internationale Incubator en Accelerator met IoT, internationaliteit en diversiteit als belangrijkste pijlers. B-Sprouts ondersteunt start-ups in hun process van heldere ideeen naar succesvolle ondernemingen, in een veranderende wereld van IoT en Big Data. B-Sprouts is gevestigd in Brussel, in het hart van Europa en heeft een wereldwijd netwerk.

Contacteer ons